Kontakta oss
    0771-771 070
    Adoption Flicka och pappa håller hand

    Adoption

    Att få barn är en av de största händelserna i livet. En adoption innebär såklart en lyckosam utökning av familjen men också en del juridiska processer. Som alltid vid frågor som rör barn månar vi om att det är barnets bästa som kommer i första hand.

    Vid en adoption bryts barnets juridiska band till sina biologiska föräldrar. Istället får det adopterade barnet samma rättigheter gentemot sina adoptivföräldrar. Adopterade barn har alltid samma rättsliga ställning som biologiska barn i frågor gällande exempelvis vårdnad, förmyndarskap och arv.

    Vem beslutar om adoption?

    Om adoptivbarnet är minderårigt ska adoptionen alltid föregås av socialnämndens medgivande. I Sverige är det tingsrätten som beslutar om adoption. Om barnet är bosatt i utlandet kan en myndighet eller domstol i barnets hemland besluta om adoption. Många gånger erkänns ett sådant beslut även i Sverige men i vissa fall krävs ett godkännande av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) eller att barnet adopteras på nytt i svensk domstol, läs mer här.

    Vem får adoptera?

    Frågan om adoption granskas alltid ur lämplighetssynpunkt där det viktigaste är att adoptionen är till fördel för barnet. För att säkerställa detta kontrollerar man bland annat barnets nya boendemiljö och förhållandet till de biologiska föräldrarna.

    Du behöver inte vara gift för att få adoptera ett barn själv. Både sambor, registrerade partners och gifta får adoptera gemensamt. Ibland kan adoptivbarnens länder ställa vissa krav på adoptivföräldrarnas civilstatus. Den svenska lagstiftningen är alltid lika för heterosexuella och homosexuella adoptivföräldrar.

    Hjälp inför adoption

    Familjens Jurist hjälper gärna till i frågor gällande adoption. Vi har erfarenhet av att biträda under en adoptionsprocess och kan även ge rådgivning inför en eventuell adoption. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.   

    Vilka frågor berörs i vårdnad av barn?

    Fråga

    Vad gäller i frågor som rör vårdnad om barn och om vårdnadstvist?

    Svar

    Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att för barnets räkning fatta beslut om viktiga frågor som rör barnet, till exempel om skolgång, sjukvård, folkbokföring och om utfärdande av pass.

    Som gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Är ni inte gifta när barnet föds har mamman ensam vårdnaden, om ni inte kommer överens om – och anmäler – annat.

    Även efter en skilsmässa väljer de allra flesta föräldrar att ha fortsatt gemensam vårdnad om sina barn. Har föräldrarna svårt att samarbeta om frågor som rör barnen, till exempel var de ska bo och i vilken omfattning och på vilket sätt umgänge ska ske, kan familjerätten i kommunen hjälpa till med så kallade samarbetssamtal för att hitta en bra lösning.

    Är det inte möjligt att nå fram till en bra lösning är det slutligen tingsrätten som avgör vårdnadstvisten. Inom ramen för en vårdnadstvist kan rätten även bestämma om närliggande frågor som till exempel barns boende och om rätt till umgänge. Frågan om underhållsbidrag kan också aktualiseras.

    Då rätten tar ställning i vårdnadstvister och med vårdnadstvister sammanhängande frågor, såsom barnens boende och umgängesrätt, ska vad som är bäst för barnet alltid vara i fokus.

    Innan du vänder dig till tingsrätten för en prövning bör du ha ett juridiskt ombud som hjälper dig. I de flesta fall täcker rättsskydd eller rättshjälp merparten av kostnaderna för detta ombud. Kontakta oss så hjälper vi dig både som ombud i rätten och berättar om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp.

    Läs även mer om vårdnad, boende och umgänge här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden